Nyemissionen i Wedins fulltecknad

Nyemissionen i Wedins fulltecknad Wedins nyemission, som tillför bolaget cirka 195 Mkr efter avdrag för emissionskostnader, har fulltecknats. Nyemissionen tecknades till cirka 86 procent med företrädesrätt och ytterligare cirka 8 procent utan företrädesrätt. Resterande cirka 6 procent kommer att tilldelas FöreningsSparbanken AB i enlighet med garantiöverenskommelse. Genom nyemissionen ökar antalet aktier från 7 578 581 aktier till 212 200 268 aktier, varav antalet aktier av serie B uppgår till 211 200 268. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 21 220 026 kronor och 80 öre. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 6 juni 2003. - Det är glädjande att se att så många, både befintliga aktieägare och externa investerare, har visat stort förtroende för Wedins och bolagets potential genom att delta i nyemissionen. Inte minst mot bakgrund av rådande marknadsklimat, säger styrelsens ordförande Jan Ohlson. Wedins har en stark position i Norden och en ny målmedveten ledning. Genom nyemissionen har bolaget nu också den finansiella handlingsfrihet som krävs för förändringsarbete och att skapa tillväxt och lönsamhet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Ohlson, styrelseordförande Wedins Skor & Accessoarer AB, telefon 070-515 6915. Roland Nilsson, VD Wedins Skor & Accessoarer AB, telefon 08-545 13 800. "Wedins erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna" Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm, telefon +46 8 545 138 00, fax +46 8 24 81 62 www.wedins.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar