Nordic Waterproofing utökar produktionen av prefabricerade tak- och fasadelement genom förvärv i Danmark

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO:NWG.ST) har tecknat avtal med Ugilt Savværk om ett inkråmsförvärv av en produktions­anläggning för prefabricerade tak- och fasadelement. Enheten har 40 medarbetare i norra Jylland och försäljningen under 2017 bedöms uppgå till 50 MSEK. Förvärvet är en del i strategin att göra Taasinge Elementer till en större aktör inom den nordiska marknaden för prefabricerade byggelement.

Med förvärvet av Ugilts produktionsenhet stärker Nordic Waterproofing sin produktion av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och hög kvalitet som idag sker under namnet Taasinge Elementer. Taasinge Elementer har för närvarande två danska och en lettisk produktionsenhet med byggindustrin som viktigaste kundkategori. Taasinge Elementer har en årlig försäljning omkring 150 MSEK och 115 medarbetare.

”Ugilts verksamhet är en betydande komponent i våra expansionsplaner för den nordiska marknaden. Den geografiska lokaliseringen ger oss kostnadseffektiva transporter till både Norge och Sverige. Anläggningen i Sindal är modern med hög standard och personalen har rätt kompetens för att säkra en effektiv produktion för just den typ av byggelement som Taasinge är marknadsledande på”, säger Martin Tholstrup, affärsenhetschef för Taasinge Elementer.

Köpeskillingen uppgår till 18 MDKK och finansieras genom Nordic Waterproofings tillgängliga kassa. Förvärvet förväntas konsolideras i segmentet Products & Solutions från och med 4 januari 2018. Förvärvet förväntas inte påverka koncernens resultat väsentligt under 2018. Förvärvsrelaterade i form av konsultkostnader uppgår till omkring 1 MSEK, vilket redovisas i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2017.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:30 (CET) den 20 december 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting och Taasinge Elementer. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Taggar:

Om oss

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under fler än tio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG. Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Prenumerera

Dokument & länkar