Uppdatering av den finansiella kalendern i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 och 2018 enligt följande:

- 8 februari 2018: Bokslutskommuniké januari – december 2017 publiceras

- 9 mars 2018: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via e-mail agm@nordicwaterproofing.com. Årsstämman hålls den 20 april 2018

- Veckan som inleds 26 mars 2018: Årsredovisningen för 2017 publiceras

- 20 april 2018: Årsstämma 2018 hålls i Helsingborg

- 3 maj 2018: Delårsrapport januari-mars 2018 (Q1) publiceras

- 16 augusti 2018: Delårsrapport januari-juni 2018 (Q2) publiceras

- 1 november 2018: Delårsrapport januari-september 2018 (Q3) publiceras

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 3 oktober 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telefon: +46 708 29 14 54
E-post: jonas.olin@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Taggar:

Om oss

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under fler än tio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG. Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Prenumerera

Dokument & länkar