Nordisk Renting bygger för Partekkoncernen i Helsingfors

Nordisk Renting bygger för Partekkoncernen i Helsingfors Nordisk Renting Oy har träffat avtal om nybyggnation av ett Sisu-Renault försörjningscenter i Vanda utanför Helsingfors för Sisu Auto Oy som ingår i Partek Abp. Fastigheten uppförs i samarbete med byggkoncernen Hartela. Den nya fastigheten är mycket strategisk för Sisu Autos verksamhet och ett 20-årigt hyresavtal har träffats mellan parterna. Sisu Auto, som är Finlands tredje största lastbilsförsäljare med en årlig försäljningsvolym om cirka 600 miljoner finska mark. Parteks övergripande affärsidé är att leverera mobila logistiska lösningar för kunder inom transport, industri och primärproduktion. Koncernen omsätter cirka 23 miljarder kronor och har cirka 13.000 anställda. Sisu Auto kommer att bedriva försäljnings- och serviceverksamhet i den aktuella fastigheten. Servicekonceptet inom lastbilsmarknaden har blivit allt viktigare samtidigt som tunga fordon innebär stora investeringar för sina ägare. "Ett alltmer etablerat synsätt hos framgångsrika företag med en renodlad affärsidé är att välja en långsiktig hyreslösning framför eget ägande av sina fastigheter, för att istället kunna utveckla den egna kärnverksam heten", säger Reinhold Geijer, VD i det svenska moderbolaget Nordisk Renting AB. "Vi är mycket glada över att nu ha fått Sisu Auto, som tillhör de solida företagsgrupper som insett fördelen av detta synsätt, som ny hyresgäst." "Snabba reparationer och högklassig service är en förutsättning för vår verksamhet och nya logistiskt välbelägna anläggningar utgör ett viktigt led i att bredda marknaden", säger Pekka Salo, vVD, Sisu Auto Oy. "Tack vare ett långt hyresavtal med Nordisk Renting behåller vi kontrollen över denna fastighet som är strategiskt viktig för vår verksamhet i Helsingforsområdet, utan att behöva binda kapital i den." Fastigheten beräknas stå färdig i mars 2002 den total uthyrbara ytan kommer att uppgå till drygt 4.400 kvadratmeter. För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, tel +46 8 670 98 00 Pekka Salo, vVD i Sisu Auto Oy, tel +358 19 275 34 01 Nordisk Renting är ett specialiserat fastighetsbolag med en unik inriktning på långa och strategiska fastighetssamarbeten med ekonomiskt starka företag och offentliga parter. Nordisk Renting äger fastigheter i Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Schweiz, Holland och England för cirka 15 miljarder kronor. Nordisk Renting ägs av Nordea (40%), 3i (35%) och 6:e AP-fonden (25%). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00530/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00530/bit0001.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar