Nordisk Renting förvärvar fastigheter i samarbete med Tavastehus stad och YIT för 31 MEUR

Nordisk Renting förvärvar fastigheter i samarbete med Tavastehus stad och YIT för 31 MEUR Nordisk Renting Oy träffade nyligen avtal om uppförande och förvärv av en yrkeshögskola samt två kontorsfastigheter i finska Tavastehus i samarbete med byggföretaget YIT Rakennus Oy. Långsiktiga hyresavtal ingicks samtidigt med Tavastehus stad respektive kommunägda Tavastehus teknologicentrum. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 31 MEUR. För hyresgästerna innebär en lösning med Nordisk Renting att de kan fokusera på sin utbildningsverksamhet och forskning istället för att binda kapital i fastigheterna. "Då Tavastehus stad utvecklas i snabb takt, är dessa långsiktiga hyreslösningar ett naturligt val" säger Tapani Hellstén, stadsdirektör Tavastehus stad. "Vi undviker en stor engångsinvestering samtidigt som vi får möjlighet att förverkliga andra kapitalkrävande projekt." De tre fastigheterna utgör första etappen av Innopark, en modern företagspark i attraktiva Hattemala i Tavastehus, 10 mil norr om Helsingfors. Företagsparken har ett mycket bra läge intill motor¬vägen Helsingfors-Tammerfors respektive Åbo-Lahtis riksväg samt nära kommunala transporter. Fastigheterna kommer totalt att omfatta 22 000 kvadratmeter. Byggnadsarbetena är redan igång och kommer att slutföras under perioden december 2005 till april 2006. Hela Innopark ska på sikt att rymma arbetsplatser för cirka 1 500 personer och området väntas bli helt färdigställt år 2020. "Vi märker en ökad efterfrågan på rentinglösningar och det är glädjande att notera att det gäller såväl den privata som den offentliga marknaden liksom Finland likaväl som Sverige," säger Nordisk Rentings VD Reinhold Geijer. "Det är mycket positivt att vi nu kan utveckla vårt samarbete med YIT samtidigt som vi får ännu en finsk stark och expansiv kommun som långvarig hyresgäst." För ytterligare information, vänligen kontakta Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, tel +46 (8) 506 198 00 Sirkka Hämäläinen, Direktör, Tavastehus yrkeshögskola, tel +358 3 646 4260 Tapani Hellstén, Stadsdirektör Tavastehus stad, tel +358 3 6211 Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långvariga hyreslösningar. Genom att hyra istället för att äga sina fastigheter, skapar kunderna utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Rentings balansomslutning uppgår till ca 19 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland Group, som är den näststörsta banken i Europa räknat i börsvärde. Läs mer på www.nordiskrenting.se eller på www.rbs.co.uk ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21650/wkr0001.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar