Nordisk Renting förvärvar huvudkontor och fraktterminal från DFDS Transport för 10,5 MEUR

Report this content

Nordisk Renting förvärvar huvudkontor och fraktterminal från DFDS Transport för 10,5 MEUR Nordisk Renting Oy förvärvar DFDS Transport Abs huvudkontor samt en anslutande fraktterminalbyggnad i Vanda utanför Helsingfors för sammanlagt 10,5 MEUR, motsvarande nära 100 miljoner svenska kronor. I samband med förvärvet träffas ett 18-årigt hyresavtal mellan parterna. Försäljningen ligger i linje med DFDS Transport- koncernens strategi att inte binda kapital i fastigheter, utan istället skapa ekonomiska och finansiella resurser för tillväxt. DFDS Transport Ab är ett dotterbolag inom den danska transport- och logistikkoncernen DFDS Tranport Group A/S. Koncernen har, med en omsättning på 2,37 miljarder EUR (år 2001) och över 10 000 anställda, en ledande ställning på den skandinaviska marknaden och är en stor europeisk aktör. Den nu förvärvade fastigheten omfattar en total uthyrbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter, varav cirka 6 300 kvadratmeter utgörs av lager- /fraktterminal och resterande ytor av kontor. Fastigheten uppfördes för två år sedan och är i mycket gott skick. Den har ett strategiskt läge vid Ring 3, nära de stora huvudvägarna kring Helsingfors samt flygplatsen i Vanda, och är därför väl lämpad som fraktterminal med snabba omlastningar. Nordisk Renting äger sedan tidigare en lager- och logistikfastighet i Vanda med DFDS Transport Ab som hyresgäst. Båda fastigheterna är strategiskt viktiga för DFDS Transport Ab, både avseende läge och långsiktig betydelse för företaget. "Tack vare ett långt hyresavtal med Nordisk Renting får vi möjlighet att vidareutveckla denna fastighet som är långsiktigt strategisk för vår verksamhet i Finland, utan att binda kapital i den," säger Dick Bäckström VD i DFDS Transport Ab. "Vi är mycket glada över att nu utöka vårt samarbete med DFDS som tillhör den grupp av ekonomiskt starka och långsiktiga företag som vi gärna samarbetar med," säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. "DFDS är också ett bra exempel på ett globalt företag med stark lokal ställning." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, tel +46 8 670 98 00 eller 070-314 91 05 Dick Bäckström, VD i DFDS Transport Ab, tel +358 (0) 10 560 561 Nordisk Renting är ett specialiserat fastighetsbolag inriktat på långa och strategiska fastighetssamarbeten med ekonomiskt starka företag och offentliga parter. Nordisk Renting äger fastigheter Sverige, Finland, Norge, Schweiz och England för cirka 16 miljarder kronor. Nordisk Renting ägs av Nordea (40%), 3i (35%) och 6:e AP-fonden (25%). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00970/wkr0002.pdf

Dokument & länkar