Nordisk Renting förvärvar och bygger om äldreboende

Nordisk Renting förvärvar och bygger om äldreboende för 70 MSEK i samarbete med Hagfors kommun Nordisk Renting AB har träffat avtal om förvärv och ombyggnation av en äldreboendefastighet i Ekshärad i Värmland med Hagfors kommun som långvarig hyresgäst. Kommunen har ingått ett 25-årigt hyresavtal med Nordisk Renting och den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 70 miljoner kronor. Ombyggnationen omfattar såväl en utbyggnad som en renovering av äldreboendet. Investeringen är mycket angelägen för att kommunen och samverkanslösningen med Nordisk Renting innebär att projektet snabbt kan genomföras. Hagfors kommun erhåller i samband med förvärvet en option, som ger kommunen möjlighet att vid ett senare tillfälle förvärva den färdigutvecklade fastigheten till ett i förväg fastställt pris. "Tack vare samarbetet med Nordisk Renting kan vi genomföra detta projekt utan att binda kapital i investeringen," säger Nils Persson, kommunalråd i Hagfors kommun. "Vårt uppdrag är att erbjuda innevånarna en god service och vi vill fokusera våra finansiella resurser på den kommunala basservicen. Vi samarbetar därför gärna med Nordisk Renting, som är en långsiktig och professionell fastighetsägare." "Vi har sedan flera år tillbaka ett mycket bra samarbete med Hagfors kommun kring ett par biobränsleeldade energianläggningar," säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. "Kommunen har visat prov på stor handlingskraft och kreativitet i dessa energiprojekt och vi utvecklar därför gärna vårt samarbete även inom vård- och omsorgssektorn." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 eller 070-314 91 05 Kommunalrådet Nils Persson, Hagfors kommun, tel 0563-185 30 Kommunchefen Ulf Torehammar, Hagfors kommun, tel 0563-185 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar