Nordisk Renting förvärvar och bygger om fastighet för 20 MEUR i samarbete med Esbo stad och NCC

Nordisk Renting förvärvar och bygger om fastighet för 20 MEUR i samarbete med Esbo stad och NCC Nordisk Renting Oy förvärvar en kontorsfastighet i Esbo i utkanten av Helsingfors för ombyggnation till hälsocentral med Esbo stad som långvarig hyresgäst. Byggentreprenör är NCC, som också kommer att sköta den långsiktiga förvaltningen av fastigheten. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 20 miljoner euro. Esbo är en snabbväxande och välrenommerad kommun, granne med Helsingfors, som inom en femårsperiod räknar med att göra stora investeringar i skolor samt hälso- och sjukvårdsfastigheter. Staden har träffat ett 25-årigt hyresavtal med Nordisk Renting för den om- och tillbyggda hälsocentralen, som kommer att omfatta nära 8 000 kvadratmeter. Fastigheten ligger i attraktiva Tapiola, ett av fem centrum i Esbo. "Genom att välja en långvarig hyreslösning för hälsocentralen, kan vi undvika en stor engångsinvestering samtidigt som vi tryggar skötseln av fastigheten," säger Heikki Laukala, chef på Esbo stads fastighetsverk. "Vårt uppdrag är att erbjuda våra innevånare en god service och därför fokuserar vi gärna våra finansiella resurser på basservice." "NCC är ledande i Finland när det gäller Public Private Partnership projekt, där vi både kan bygga och bära ansvaret för fastighetens underhåll," säger Jukka Lahtinen, vice VD i NCC Rakennus Oy. "Vårt fokus är däremot inte att äga fastigheter och det passar oss därför utmärkt att samarbeta med Nordisk Renting, som är en långsiktig och professionell fastighetsägare med goda finansiella resurser." "Nordisk Renting har varit verksamt på den finska marknaden i snart fem år och vi har under åren genomfört förvärv av och investeringar i finska fastigheter för drygt 500 miljoner euro", säger Reinhold Geijer, VD i det svenska moderbolaget Nordisk Renting AB. "Vi har sedan tidigare samarbeten med offentliga parter i Finland, bland annat med finska staten kring ett antal polis- och rättshus. Det är mycket glädjande att nu även kunna räkna in välskötta Esbo stad bland våra kunder, samtidigt som vi utökar vårt samarbete med NCC." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 eller 070-314 91 05 Heikki Laukala, Chef, Esbo stads fastighetsverk, tel +358 50 33 99 753 Jukka Lahtinen, vice VD, NCC Rakennus Oy, tel + 358 50 67 350 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar