Nordisk Renting i långsiktigt samarbete med finska yrkeshögskolan Laurea i Vanda

Nordisk Renting i långsiktigt samarbete med finska yrkeshögskolan Laurea i Vanda Nordisk Renting Oy har träffat avtal med Laurea, Finlands tredje största yrkeshögskola, avseende uppförandet av en utbildningsfastighet i Vanda i utkanten av Helsingfors. Den totala investeringen beräknas uppgå till drygt 32 MEUR och fastigheten uppförs av den finska byggkoncernen YIT. Laurea ägs av ett antal finska städer och kommuner, varav Vanda stad äger drygt 30 procent. Fastigheten uppförs i attraktiva Dickursby i centrala Vanda på en tomt som ligger i anslutning till en fastighet som inrymmer Laureas centrala administration. Den nya fastigheten kommer att omfatta cirka 13 880 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd i maj 2005. Byggentreprenören YIT finansierar byggnationen under byggtiden och Nordisk Renting förvärvar fastigheten i samband med färdigställandet. Nordisk Renting och Laurea har tecknat ett 30-årigt hyresavtal för fastigheten. Vanda stad har medverkat till genomförandet av projektet genom att vara garant för hyresavtalets fullgörande. Vanda är en av Finlands snabbast växande regioner med en hög investeringstakt inom områden som utbildning och hälso- och sjukvård. "Vi har valt hyreslösningar för samtliga fastigheter som vi nyttjar," säger Pentti Rauhala, VD och rektor på Laurea yrkeshögskola. "Vi har totalt 7 000 studenter och vi vill i första hand satsa våra resurser på att erbjuda dem förstklassig utbildning. Därför passar denna långsiktiga hyreslösning med Nordisk Renting oss utmärkt." "Många offentliga parter har stora investeringsbehov samtidigt som mycket kapital är bundet i fastigheter," säger Reinhold Geijer, VD i det svenska moderbolaget Nordisk Renting AB. "Den här affären är ett bra exempel på hur Nordisk Renting genom samarbete med flera parter kan bidra till expansion och utveckling inom utbildningssektorn." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 eller 070-314 91 05 Pentti Rauhala, VD och rektor Laurea yrkeshögskola Oy, tel +358 205 787 210 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar