Bokslutskommunike´ 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helåret * Resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 5,0 (-61,3) mkr * Resultatet efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till -18,7 (-203,3) mkr * Intäkterna minskade med 20% till 171,0 (214,6) mkr * Rörelsekostnaderna sänktes med 40% till -166,0 (-275,9) mkr * Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2002 Fjärde kvartalet * Resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 16,2 (10,2) mkr * Resultatet efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 14,7 (7,9) mkr * Intäkterna minskade med 8 % till 53,2 (58,1) mkr * Rörelsekostnaderna sänktes med 23% till -37,0 (-47,9) mkr * Nordnet Norge och Nordnet Danmark nådde mål om lönsamhet Kommande rapporttillfällen Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen 23 april 2003 kl. 18.00 i World Trade Center Stockholm, ingång Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, plan 4 sektion D, lokal Atlanta. Klockan 16.30 - 17.30 innan bolagsstämman genomförs en demonstration av Nordnets realtidsapplikation WinTrade. Delårsrapport för januari-mars 2003 publiceras den 23 april 2003 Delårsrapport för januari-juni 2003 publiceras den 13 augusti 2003 Bromma den 19 februari 2003 Klas Danielsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08 - 506 33030, klas.danielsson@nordnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar