Delårsrapport jan-mar 2003 Nordnet AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2003 · Resultatet före goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 5,6 (0,2) mkr · Resultatet efter goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 1,0 (-2,7) mkr · Intäkterna minskade med 15% till 40,9 (48,1) mkr · Rörelsekostnaderna sänktes med 26% till 35,3 (-47,9) mkr · Andelen av koncernens antal avslut från kunder utanför Sverige växte kraftigt till 14,1 (5,5)% För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08 - 506 33030, klas.danielsson@nordnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar