Delårsrapport jan-sep. Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Delårsrapport januari - september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden * Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (- 32,8) mkr * Niomånadersresultatet efter skatt per aktie förbättrades till 0,10 (-0,21) kr * Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 15% till 136,0 (117,8) mkr * Rörelsekostnaderna för niomånadersperioden sänktes med 20% till -102,5 (-128,9) mkr * Niomånadersresultatet före jämförelsestörande poster*, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 33,5 (-11,1) mkr Tredje kvartalet * Resultatet för tredje kvartalet före jämförelsestörande poster*, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 20,3 (0,8) mkr * Antalet avslut från utlandsverksamheterna fortsatte att öka och uppgick under tredje kvartalet till 20 (6) % * Internetmäklaren Aktiedirekt startades med stark inledande kundtillströmning * Hög aktivitet under tredje kvartalet med 8 069 (+59%) avslut per dag, ökad utlåning och förstärkt kundtillströmning * Betydligt stärkta marknadsandelar inom samtliga viktiga nordiska marknadssegment *Med jämförelsestörande poster avses nedskrivningar av engångskaraktär, samgåendekostnader, omstruktureringskostnader och övriga jämförelsestörande poster såsom kursvinst/förlust på hedge för incitamentsprogram. För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08 - 506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar