Eurotrade sänker minimicourtaget för aktiehandel till 99 kr

Eurotrade sänker minimicourtaget för aktiehandel till 99 kr Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg sänker minimicourtaget för aktiehandel via Internet till 99 kr från och med den 1 juli. Eurotrade är en discount broker och erbjuder handel via Internet och personlig mäklare. "Genom att kraftigt sänka minimcourtaget till 99 kr från 200 kr förstärker vi vårt erbjudande och blir för vår kundmålgrupp ett konkurrenskraftigare alternativ. Dels i jämförelse med de svenska Internetmäklarna och dels genom att vårt courtage nu är ännu mycket lägre jämfört med mäklare i Luxemburg ", säger Anders Thonning, vd för Eurotrade. Lanserar även handel i norska och danska aktier Eurotrade lanserar från och med den 1 juli handel i norska och danska aktier via Internet och mäklare. Handeln är helt integrerad med svenska aktier. I och med denna lansering etablerar sig Eurotrade också som ett konkurrenskraftigt alternativ till lokala Internetmäklare i Norge och Danmark. Minimcourtaget för handel över Internet i norska och danska aktier är 99 nkr respektive 99 dkr. "Utlandsboende norska och danska medborgare har hittills inte haft något kostnadseffektivt alternativ till lokala mäklare för att göra aktieaffärer. Eftersom intresset även för svenska aktier är relativt stort i Danmark och Norge blir vår tjänst nu ett mycket intressant alternativ. Jämfört med danska och norska storbanker i Luxemburg är vårt courtage i vissa fall hela 70% lägre", säger Anders Thonning. "Prissänkningen och lanseringen av handel i norska och danska aktier ökar väsentligt Eurotrades möjligheter att växa", säger Klas Danielsson, koncernchef för Nordnet. Eurotrade ingår i Nordnet-koncernen och kan därmed erbjuda ledande tekniska lösningar för värdepappershandel över Internet. För ytterligare information kontakta: Anders Thonning, vd Eurotrade, +352 468 444, anders.thonning@eurotrade.lu Klas Danielsson, koncernchef Nordnet, 08-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. är en discount broker och erbjuder Internettjänster och personlig mäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar