Explosionsartat intresse för hedgefonder och fortsatt gott intresse för aktiemarknaden från privatpersoner

Explosionsartat intresse för hedgefonder och fortsatt gott intresse för aktiemarknaden från privatpersoner Under första kvartalet är det hedgefonderna Nektar och Helios som är de mest omsatta fonderna följda av Skandias Realräntefond, visar den kvartalsstatistik som Nordnet tagit fram. "Intresset för hedgefonder har exploderat. Varje månadsskifte har vi ett starkt köptryck från kunderna. En anledning är givetvis att marknaden och omvärlden är såpass osäker och att många hedgefonder har visat mycket bra avkastning samtidigt som börsen har gått ner" säger marknadschef Jessica Gertun. Privatpersoner visar även fortsatt gott intresse för aktiemarknaden och under första kvartalet 2003 stod Internetmäklarna för ungefär 16% av aktiehandeln på Stockholmsbörsen. Internetmäklarnas kunder är huvudsakligen privatpersoner. Andelen avslut är en minskning jämfört med fjärde kvartalet 2002 men i paritet med övriga perioder under 2002. "När aktiviteten på börsen är låg är nätmäklarnas andel ca 15%. Så fort aktiviteten på börsen ökar ser vi att andelen avslut via nätmäklare ökar kraftigt" säger Jessica Gertun, marknadschef på Nordnet. Under första kvartalet har privatpersoner via nätet framförallt handlat i bolag som haft kraftiga kursrörelser. Den mest omsatta aktien av Nordnets kunder är Ericsson, följt av Skandia, ABB, Nokia och Assa Abloy. Assa Abloy är en nykomling på listan. Tabell 1: Internetmäklarnas antal avslut per månad på Stockholmsbörsen Jan Feb Mars Nordnet 113,304 80,740 86,583 Avanza 103,529 73,922 82,951 E*trade 53,767 43,014 44,344 Skandiabanken 30,441 23,141 24,801 Beräknat Internethandel av hela börsen 17% 16% 16% Källa: Stockholmsbörsen (Storbanker särredovisar ej andel Internethandel) Tabell 2: Mest handlade aktierna och fonderna på nätet hos Nordnet under första kvartalet 2003 Nordnets mest handlade aktier Q1 Nordnets mest handlade fonder Q1 2003 2003 Ericsson B Nektar Skandia Helios ABB Skandia Realräntefond Nokia Lynx Assa Abloy Zenit Securitas B HQ.se Obligationsfond TeliaSonera Länsförsäkringar Likviditet TeleLogic East Capital Baltikum WM Data ODIN Sverige H&M Didner & Gerge Aktiefond Sverige För ytterligare information kontakta: Jessica Gertun, marknadschef, 08-506 330 30, 0709-697424 jessica.gertun@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK- försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar