Inför lista med aktier för courtagefri handel

Inför lista med aktier för courtagefri handel Nordnet inför en aktielista - NollCourtage listan - för aktiehandel utan courtage. Listan är till för att förbättra likviditeten i aktierna och är därmed till för de aktier på Stockholmsbörsen som normalt sett visar låg omsättning och likviditet. Courtagefri handel är en tjänst som Nordnet säljer till noterade företag. Först upp på NollCourtage listan är MSC och Beijer Electronics på O- listan. Avsikten är att listan på sikt skall innehålla minst ett tjugotal aktier. Nordnets 60 000 kunder kommer baserat på tidigare erfarenheter av courtagefri handel att skapa en förbättrad likviditet i aktien. ¨Den låga likviditeten i många börsnoterade aktier är idag ett stort problem. Den medför att handeln avstannar i en ond spiral, aktiens prissättning försämras med en bred spread mellan köp- och säljkurs och värderingen av aktien försämras. Bolagets befintliga aktieägare blir lidande och intresset för aktien försämras hos nya potentiella aktieägare. Courtagefri handel vet vi förbättrar likviditeten¨, säger Klas Danielsson, vd på Nordnet. ¨När marknaden ges möjlighet att handla en aktie helt utan kostnader (courtage) har vi sett att likviditeten ökar dramatiskt i såväl illikvida aktier som likvida aktier. I illikvida aktier där vi erbjudit courtagefri handel har vi sett ökningar i handeln på över 1000%. I den likvida aktien Tele2 där vi under hela maj månad erbjuder courtagefri handel har omsättningen hittills stigit med ca 400%¨, säger Klas Danielsson. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se Jessica Gertun, marknadschef, 08-506 330 30, jessica.gertun@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK- försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030519BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030519BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar