Kommuniké från Nordnet ABs ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från Nordnet ABs ordinarie bolagsstämma Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Ordinarie ledamöterna Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Bengt Marnfeldt, Sven Skarendahl och Otto Rydbeck omvaldes. Magnus Wahlbäck hade undanbett sig omval och avtackades av ordföranden. Bo Mattsson nyvaldes. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 650 000 kr intill nästa bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att tillsätta en nomineringskommitté bestående av Claes Dinkelspiel, Olle Isberg och Fred Wennerholm. Isberg och Wennerholm är båda aktieägare i Nordnet och företräder ingen ägargruppering. Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall utse en ersättningskommitté. Bolagsstämman beslutade att en revisionskommitté ej skall utses utan dessa frågor skall beredas och hanteras av styrelsen i sin helhet. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, verkställande direktör, 08-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK- försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01710/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar