Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordnet - Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark samt Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg Sommarstiltje bland privatpersoner i juli. Hög aktivitet i Ericsson. · Värdepappersbelåningen hos Nordnet fortsatt på årshögsta nivåer och uppgick i juli till 1,2 mdr kr jämfört med ca 300 miljoner kr föregående år. Tyder på fortsatt hög riskaptit trots stillastående börs · Internetmäklarna gjorde sammantaget i snitt 13 173 avslut per dag på Stockholmsbörsen under juli månad vilket är en minskning med 2% jämfört med juni och en minskning med 4% jämfört med samma period i fjol · Nordnets marknadsandel av antal avslut ökade i juli jämfört med juli föregående år till 7,69 (6,33) % på Stockholmsbörsen, 6,45% (3,13) % på Oslobörsen och 3,10% (1,34%) på Köpenhamnsbörsen · Internetmäklarnas sammanlagda marknadsandel av antal avslut var i juli i princip oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 21,31% (20,63)% på Stockholmsbörsen, 19,72% (20,86%) på Oslobörsen och 8,64% (8,78%) på Köpenhamnsbörsen För ytterligare information kontakta: Jessica Gertun, Chef Kundkommunikation Nordnet, 08-506 330 30, 0709- 697424, email: jessica.gertun@nordnet.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT00030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar