Misstänkt bedrägeri av kund medförde felaffär i Traction B samt därefter makulering av affären

Misstänkt bedrägeri av kund medförde felaffär i Traction B samt därefter makulering av affären Ett aktieinnehav om 100 000 st Traction B bokades felaktigt på en kunds värdepappersdepå. Den 9 juli sålde kunden hela innehavet. Den 10 juli, samtidigt som den felaktiga bokningen och försäljningen uppdagades, informerade Traction som köpare av aktierna marknaden om återköp av egna aktier. Affären är nu makulerad. Depåinnehavaren är polisanmäld. Stockholmsbörsen och Finansinspektionen är informerade. Detta meddelande utgör också offentligt meddelande från AB Traction. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. är en discount broker och erbjuder Internetmäklartjänster och personlig mäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar