Nordnets nordiska strategi utvecklas bättre än förväntat

Månadsrapport november månad: Kommentar och statistik om privat- personers värdepappershandel på Internet Nordnet - Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark samt Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg Nordnets nordiska strategi utvecklas bättre än förväntat · Nordnets marknadsandelsutveckling på Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen har stärkts väsentligt under fjärde kvartalet · Nordnets kunder i Norge och Danmark står relativt sätt för allt fler avslut. Nordnets mål om utlandsandel av antal avslut om 25% har under oktober-november överträffats · Crossborderhandeln på de nordiska marknaderna överstiger 30% för Nordnets danska och norska kunder · Aktiviteten och antal avslut för Nordnet hittills under fjärde kvartalet överstiger den för tredje kvartalet · Kundtillströmmningen till Aktiedirekt är fortsatt stark · Värdepappersbelåningen fortsatte att stiga i november · Internetmäklarnas marknadsandel av antal avslut var under november den högsta någonsin på Stockholmsbörsen " Vi driver en nordisk Internetmäklare från Stockholm. Vi gör detta genom en väl utvecklad modell, Nordnet-modellen. Den ger oss konkurrensmässiga fördelar inom IT, programutveckling, affärsutveckling, administration och kundservice genom att kostnader och resurser utnyttjas på fler marknader för en större kundbas. Därmed kan vi ha kunderbjudanden på flera marknader med konkurrensmässiga fördelar för kunden både beträffande tjänsten och priset. Vår nordiska strategi fortsätter att utvecklas väl och har hittills under fjärde kvartalet utvecklats starkare än förväntat. Marknadsandelen av antal avslut på Olsobörsen uppgick i november till 5,66% jämfört med 4,52% i oktober och 2,05% i januari. Marknadsandelen av antal avslut på Köpenhamnsbörsen uppgick i november till 2,81% jämfört med 2,21% i oktober och 0,71% i januari. Kundtillströmningen är god och förväntas fortsätta vara god. Konkurrensen från lokala Internetmäklare är ändock hård men våra konkurrensmässiga fördelar är så betydande att vi tar marknadsandelar. Utvecklingen under fjärde kvartalet har medfört att vi går mot en utlandsandel (summa handel från kunder utanför Sverige) av antal avslut överstigande 30%. Eftersom vi växer även i Sverige är denna andel ändock svår att kortsiktigt prognosticera. Enligt plan skall vi lansera en tjänst i Finland under nästa år. Långsiktigt är det därmed sannolikt att vår utlandsandel kommer att öka väsentligt. Vi ser ett starkt intresse från våra norska och danska kunder att handla såväl svenska som andra utländska aktier. I genomsnitt överstiger denna handel 30% av dessa kunders totala handel. Vi bedömer nu därför att den s.k. crossborder handeln har en större långsiktig potential än vi tidigare antagit. I inledningen av nästa år avser vi därför att lansera ett enhetligt nordiskt och amerikanskt kunderbjudande både genom webbtjänster och realtidsapplikationen WinTrade. Alla våra kunder i Sverige, Norge och Danmark (sedermera även Finland) kommer därmed att i realtid erhålla tillgång till dessa marknader. Vi förväntar oss då att crossborder handeln kommer att stimuleras ytterligare. Vi utesluter inte att ytterligare marknader kan komma att läggas till. Sammantaget under oktober och november har aktiviteten varit högre än under tredje kvartalet. Hittills under fjärde kvartalet har våra kunder gjort 9 133 avslut per dag jämfört med 8 069 avslut per dag under tredje kvartalet. Antalet handelsdagar för fjärdekvartalet är färre än för tredje kvartalet. Det relativt starka börsintresset visar sig också i värdepappersbelåningen som under november ökat ytterligare till över 600 mkr från ca 550 mkr i oktober månad. Jämfört med inledningen av året har värdepappersbelåningen fördubblats. Den nyligen lanserade Internetmäklaren Aktiedirekt fortsätter att utvecklas väl. Antal anmälda kunder på hemsidan överstiger nu 4000 sedan starten den 22 september. Aktiehandel via Internet totalt sett fortsätter att stärkas. Under november månad uppgick Internetmäklar-kollektivets marknadsandel av antal avslut på Stockholmsbörsen till 22,35%, vilket är den högsta någonsin. " Klas Danielsson, VD Nordnet, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se. Jessica Gertun, marknadschef Nordnet, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se. [REMOVED GRAPHICS] Tabell 1. Marknadsandelar av antal avslut på Oslobörsen för perioden oktober 2001 t.o.m. november 2003. E*trade förvärvades under hösten 2002 av Netfonds. Källa: Nordnet och Oslobörsen [REMOVED GRAPHICS] Tabell 2. Marknadsandelar av antal avslut på Köpenhamnsbörsen för perioden januari 2002 t.o.m. november 2003. Källa: Nordnet och Köpenhamnsbörsen [REMOVED GRAPHICS] Tabell 3. Internetmäklarnas sammanlagda marknadsandel av antal avslut på Stockholmsbörsen för perioden juli 2001 t.o.m. november 2003. De senaste två åren har Internetmäklarna ökat sin marknadsandel från 14-15% till ca 22% av antal avslut. Internetmäklarna är: Nordnet, Aktiedirekt, Avanza, E*trade, Skandiabanken, Stocknet, Netfonds och Länsförsäkringar. Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00390/wkr0001.doc Inkl. tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00390/wkr0002.pdf Inkl. tabeller

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar