Privatinvestorene øker sitt volum via Internett i mars, mens antallet transaksjoner er stabilt.

Privatinvestorene øker sitt volum via Internett i mars, mens antallet transaksjoner er stabilt. Handelen hos de fire aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, Stocknet og Skandiabanken, stod for 14,87% av antall transaksjoner på Oslo Børs i mars måned. Det tilsvarer omtrent 43.800 transaksjoner, en økning fra 42.600 i februar. Internettmeglerenes handelsvolum økte fra omtrent 1,64 mrd. til 2,08 mrd. Dette tilsvarer en samlet markedsandel av volum på 3,25% i mars. Se vedlagte tabeller for ytterligere informasjon om markedsandeler. Tandberg den mest populære aksjen Tandberg er klart mest omsatt av enkeltaksjene, med i underkant av 7000 transaksjoner. I februar ble det til sammenligning gjennomført omtrent 2100 transaksjoner i Tandberg. De fem mest populære aksjene i mars blant privatinvestorer var Tandberg, Kværner, Tomra, Frontline og Opticom. Se vedlagte tabeller for oversikt over de 10 mest populære aksjene omsatt via Internett i mars. - Det er fortsatt daytraderene og de aktive kundene som står for mye av handelen, og tallene viser at volumet per transaksjon har økt kraftig sammenliknet med februar, sier Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef i Nordnet Norge. Kilder: Nordnet, Oslo Børs. For mer informasjon og ytterligere tallmateriale, kontakt: Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef, Nordnet Norge, Telefon: 23209094 Mobil: 92821704 E-post: lars.thorstensen@nordnet.no Nordnet Norge er filial av Nordnet Securities Bank AB, datterselskap til Nordnet AB (publ), notert på Stockholmsbørsens O-liste. Nordnet er Nordens største Internettmegler. Nordnet består av Nordnet Sverige (www.nordnet.se), Nordnet Norge (www.nordnet.no), Nordnet Danmark (www.nordnet.dk) og Eurotrade Securities S.A. i Luxembourg (www.eurotrade.lu). Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerene Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/ Snitt/ mnd mnd Q3- Q4- Jan Feb Mar 2002 2002 2003 2003 2003 Nordnet 2 468 4 924 7 461 6 108 6 609 Stocknet 18 683 27 860 25 250 16 183 16 223 Netfonds 20 453 28 490 26 672 17 260 17 751 Skandiabanken 3 850 5 247 5 100 3 044 3 259 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/m Snitt/ nd mnd Q3-2002 Q4- Jan Feb Mar 2002 2003 2003 2003 Nordnet 0,82 % 1,35 % 2,05 % 2,26 % 2,24 % Stocknet 6,20 % 7,62 % 6,94 % 5,99 % 5,50 % Netfonds 6,79 % 7,79 % 7,33 % 6,39 % 6,02 % Skandiabanken 1,28 % 1,43 % 1,40 % 1,13 % 1,11 % Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Jul- Aug- Sep-Okt- Nov- Des-Jan- Feb-Mar- 02 02 02 02 02 02 03 03 03 Nordnet 0,5 0,8 0,9 1,0 1,4 1,5 2,0 2,2 2,2 8 % 9 % 8 % 6 % 4 % 7 % 5 % 6 % 4 % Stocknet 6,3 6,6 5,6 6,8 7,6 8,3 6,9 5,9 5,5 0 % 7 % 4 % 9 % 8 % 8 % 4 % 9 % 0 % Netfonds 7,4 6,9 6,0 7,2 8,0 8,2 7,3 6,3 6,0 2 % 5 % 2 % 0 % 6 % 1 % 3 % 9 % 2 % Skandiabanken 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 8 % 2 % 3 % 4 % 3 % 4 % 0 % 3 % 1 % Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Jul- Aug- Sep-Okt- Nov- Des-Jan- Feb- Mar- 02 02 02 02 02 02 03 03 03 Nordnet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,78 2 % 0 % 5 % 1 % 2 % 8 % 1 % 2 % % Stocknet 0,9 0,9 0,7 1,1 1,4 1,4 1,4 0,9 1,11 8 % 7 % 4 % 7 % 7 % 8 % 4 % 5 % % Netfonds 1,6 1,1 1,0 1,4 1,7 1,6 1,4 1,0 1,23 4 % 9 % 1 % 1 % 1 % 8 % 9 % 4 % % Skandiabanken 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 2 % 3 % 2 % 5 % 8 % 9 % 9 % 1 % % Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerene i mars måned. Kilde: Oslo Børs og Nordnet. Antall transaksjoner Omsatt volum mars mars 1 Tandberg 69 1 Tandbe 416 530 23 rg 506 2 Kværner 41 2 Frontl 297 607 78 ine 207 3 Tomra 38 3 Tomra 199 839 42 201 4 Frontline 28 4 Teleno 193 055 73 r 685 5 Opticom 18 5 Norsk 142 756 00 Hydro 857 6 Crew Dev. 16 6 Kværne 123 115 87 r 322 7 Pan Fish 15 7 Optico 62 914 48 m 253 8 Merkantildata 15 8 DnB 59 705 12 811 9 Telenor 14 9 Crew 52 912 56 Dev. 184 10 Birdstep 10 10 Statoi 44 104 56 l 090 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar