Sänker courtaget till 9 kr i Norge och Danmark

Sänker courtaget till 9 kr i Norge och Danmark Nordnet sänker fr.o.m. idag courtaget till 9 kr för aktiehandel i Norge och Danmark. Det nya courtaget medför att Nordnets danska och norska kunder handlar danska respektive norska aktier till marknadens absolut lägsta minimicourtage. Courtaget gäller för nya kunder under fyra månader. Nordnets verksamheter i Norge och Danmark har växt kraftigt den senaste tiden genom strategin högsta kvalite´ och service samt den mest kompletta tjänsten för värdepappershandel. Nu stärks kunderbjudandet ytterligare genom ett förstärkt nykundserbjudande med minimicourtage 9 kr. Nordnets kund- och tjänsteerbjudandet är väsentligt bredare och innehållsrikare än vad övriga marknaden erbjuder. Nordnet i Norge och Danmark erbjuder en komplett nordisk tjänst med aktiehandel i Sverige, Norge, Danmark och USA, options- och terminshandel med köp och utfärdande, blankning, belåning, realtidsprogramvaran WinTrade, svenska/norska/danska nyheter i realtid, realtidskurser, tekniska analys, kompletta depå och förvaringstjänster för värdepapper med inlåning, med mera. Nordnets storlek som marknadsledande aktör i Norden gör att samtliga tjänsteerbjudanden och all IT-utveckling kommer alla kunder till godo oavsett marknad. Nordnets kostnadseffektiva strategi med ett huvudsakligt kostnadsställe men med kunderbjudanden på flera olika marknader kallas Nordnet-modellen. Nordnet-modellen gör det även möjligt att koppla på externa banker och fondkommissionärer (ASP-kunder) till Nordnets system och infrastruktur för aktiehandel och finansiell information. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK- försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar