Syntetiskt optionsprogram för de anställda genomfört

Syntetiskt optionsprogram för de anställda genomfört Nordnets syntetiska optionsprogram har genomförts. Erbjudandet riktades till samtliga 102 fast anställda i koncernen av varav 78 medarbetare valde att utnyttja erbjudandet. Erbjudandet gavs i tre personalkategorier; ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare 80 000 optioner eller mer, övriga befattningshavare 40 000 - 60 000 optioner och övriga medarbetare 20 000 - 30 000 optioner. Totalt tecknades 3 930 000 optioner. Erbjudandet den 17 oktober baserades på Nordnet-aktiens genomsnittskurs 1,79 under de senaste 10 handelsdagarna. Lösenpriset blev 3,25 kr och optionerna löper t.o.m. 30 juni 2004. På basis av ett värderingsresonemang från Danske Securities sattes optionspremium till 30 öre per option av varav Nordnet stod för 75% och den anställde för 25%. Nordnet har i sin helhet kurssäkrat optionsprogrammet på en nivå om 1,70 kr per aktie. För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, koncernchef, 08-506 330 00, 0708-744 574 Nordnet är en Internetmäklare vars kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Nordnet är resultatet av samgåendet mellan Sveriges tidigare två största Internetmäklare TeleTrade och Nordnet. Nordnet består även av Nordnet Norge ( www.nordnet.no ) , Nordnet Danmark ( www.nordnet.dk )och Eurotrade Securities S.A.i Luxemburg ( www eurotrade.lu ). Eurotrade fokuserar på värdepappershandel via Internet för nordiska medborgare boende utomlands. Nordnet är den största Internetmäklaren i Norden, och en av de absolut största mäklarfirmorna totalt sett i Sverige mätt i antal transaktioner. Nordnet AB (publ) är namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ). Nordnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00810/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00810/bit0001.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar