Flaggningsmeddelande

Report this content

Flaggningsmeddelande NCC AB (publ) erhöll idag information om att Patent- och Registreringsverket registrerat en omstämpling av 402.370 aktier av serie A i NCC till aktier av serie B i NCC. Som en följd av omstämplingen överstiger Nordstjernans andel av rösterna i NCC 50 procent. Inklusive de aktier som innehas av Nordstjernans huvudägare uppgår det samlade innehavet i NCC till 32.169.805 aktier av serie A och 3.658.740 aktier av serie B, vilket motsvarar 35,0 procent av aktierna och, efter omstämplingen, 50,3 procent av rösterna. Vid beräkningen har av NCC återköpta aktier beaktats. Av innehavet omfattas 1.014.459 aktier av serie A av utställda optioner. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 00 eller 070-666 33 46. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information on Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT01100/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar