Jag är kvoteringsmotståndare: Viveca Ax:son Johnson

Report this content

Jag är kvoteringsmotståndare: Viveca Ax:son Johnson Kan det stämma att bakom "varje framgångsrik kvinna döljer sig en lojal mormor"? Jag har blivit ombedd att deltaga i Näringsdepartementets utredning "Kvinnor på ledande poster i näringslivet". Det har i media hävdats att undertecknad skall "... fixa fler kvinnor i styrelserummen" (Finans Vision ). Liknande uppgifter återfanns i fredagens Affärvärlden att jag skall "... rensa upp i gubbarnas bastuklubb". Jag vill med anledning av dessa ogrundade påståenden meddela följande: Jag tror att jag blivit ombedd att deltaga i regeringens referensgrupp på grund av att jag är kvoteringsmotståndare. Jag kommer inte "fixa fler kvinnor i styrelserummen", utan hoppas att jag i egenskap av ägarrepresentant i NCC:s och KMT:s nomineringskommittéer* skall kunna se till att personer med relevant erfarenhet oavsett kön blir nominerade till dess styrelser. Jag kommer att framhäva och understryka näringslivets behov av kompetens i styrelserna i mina kontakter med Näringsdepartementets utredning "Kvinnor på ledande poster i näringslivet". Kraftfulla åtgärder bör dock vidtagas för att underlätta för näringslivet att kunna rekrytera fler kompetenta kvinnor till operativa befattningar och styrelser. Den viktigaste uppgiften för utredningen, enligt min mening, är att utreda om just svenska kvinnor har mindre ekonomisk makt än kvinnor i jämförbara länder. Kan skillnaden i så fall i förhållande till andra länder verkligen förklaras av sk "socialt kön"? Måste inte orsakerna istället sökas i specifikt svenska förhållanden så som skattesystem och avdragsmöjligheter etc.? Jag vill hävda hypotesen att det är otillräcklig erfarenhet samt brist på tid som är de grundläggande skälen till att så få kvinnor kan komma ifråga att nomineras till styrelser idag. Det är idag närmast omöjligt att kombinera karriär och familj om man inte har tillgång till ekonomiskt fördelaktiga hushållsnära tjänster eller en stor barnkär släkt. Viveca Ax:son Johnson Vice styrelseordförande i Nordstjernan AB *Nordstjernan är ett familjeföretag i fjärde generationen, grundat 1890 av Axel Johnson (1844-1910). Nordstjernan äger 49,3% av rösterna och 33% av kapitalet i NCC och 36% av rösterna och kapital i KMT. I Nordstjernan är könsfördelningen 50-50% mellan män och kvinnor i styrelsen I KMT är fördelningen 100-0% mellan män och kvinnor i styrelsen NCC' s styrelse har följande sammansättning: Totalt Varav kvinnor Kvinnor % Bolagstämmovalda 6 1 17% Ordinarie arbetstagarledamöter 3 0 0% Summa ordinarie ledamöter 9 1 11% Suppleanter (arbetstagarrepr.) 3 1 33% Summa 12 2 17% Det kan noteras att facket ej utsett en enda kvinna till ordinarie ledamot och generellt sett ligger vår företagsgrupp relativt högt vad gäller kvinno-representationen i styrelserna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00750/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar