Nordstjernan köper 21% i finska Exel

Report this content

Nordstjernan köper 21% i finska Exel Nordstjernan AB har förvärvat 1.102.653 st aktier, motsvarande 21% av röster och aktiekapital, i det finska börsnoterade bolaget Exel Oyj. Nordstjernan blir därmed bolagets störste ägare. Investeringen uppgår till 94 Mkr. Exel tillverkar och marknadsför produkter av kompositmaterial. Exel är världsledande i många av sina produktsegment. Bolaget har två verksamhetsgrenar: Industri, som bland annat tillverkar antennprofiler till GSM- och UMTS- basstationer. Bolaget är världens ledande tillverkare av antennprofiler till GSM-basstationer. Sport, som bland annat tillverkar stavar och innebandyklubbor. Bolaget omsatte 350 Mkr (42 miljoner EURO) de senaste tolv månaderna och har 300 anställda. Bolaget är internationellt verksamt med en exportandel överstigande 70%. Mer information avseende Exel finns på www.exel.fi. "Exel har en stor kompetens inom kompositmaterial. Bolaget har en världsledande position vad gäller antennprofiler till GSM- och UMTS- basstationer, vilket ger en mycket intressant tillväxtmöjlighet." säger Tomas Billing, VD på Nordstjernan. "Exel ser framtiden an med tillförsikt, bland annat baserat på bolagets tillväxtmöjligheter. Vi välkomnar Nordstjernan som ny största aktieägare och uppskattar att Exel med Nordstjernan får en mer internationell aktieägarkrets." säger Ari Jokelainen, VD på Exel. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 00 eller 070-666 33 46. Frågor avseende Exel besvaras av Ari Jokelainen, telefon +358-15-346 1220 eller +358-50-590 6750. Nordstjernan är ett svenskt investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt för samtliga aktieägare. Investeringarna skall vara långsiktiga och utan fastlagd strategi för framtida avyttring. Nordstjernan tillför kapital, kunskap och kontakter under devisen "långsiktigt ägande med ansikte". Nordstjernan är ett familjeföretag i fjärde generationen. Nordstjernans kapitalmässigt största ägare utgörs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar