Nordstjernan och Sjätte AP-fonden bildar riskkapitalbolaget Engelsberg

Nordstjernan och Sjätte AP-fonden bildar riskkapitalbolaget Engelsberg - Nordstjernan och Sjätte AP-fonden bildar ett riskkapitalbolag, Engelsberg Industriutveckling AB - Engelsberg kommer att investera i mindre, industriella tillväxtbolag i Sverige - Engelsberg är en vidareutveckling av Nordstjernan Ventures AB, som bildades av Nordstjernan under 2001 - Engelsberg tar över Nordstjernan Ventures tre portföljbolag - Engelsberg får en initial kapitalbas om 300 Mkr Nordstjernan och Sjätte AP-fonden har tagit initiativet till att grunda Engelsberg, ett nybildat riskkapitalbolag med en initial kapitalbas om 300 Mkr. Nordstjernan och Sjätte AP-fonden bedömer att det finns få riskkapitalbolag som investerar i mindre bolag i branscher utanför IT/telekom och bioteknik. Därför har man tagit initiativet till att bilda Engelsberg. Engelsberg satsar på att utveckla mindre bolag som har ett unikt erbjudande med högt teknikinnehåll, stor tillväxtpotential och ett bra management. Engelsbergs ägande präglas av entreprenörskap, långsiktighet och engagemang. Bolaget lägger mycket tid på att utveckla portföljbolagen med särskilt fokus på försäljning och kommersialisering. Firman Engelsberg är vald mot bakgrund av dess koppling till Nordstjernan samt den industriella verksamhet och entreprenöranda som präglat orten under Sveriges industrialisering. "Vi är mycket nöjda med att etablera partnerskapet med Sjätte AP-fonden. Vi ser båda en god potential för expansionsinvesteringar och ett aktivt ägande", säger Nordstjernans VD Tomas Billing. "Det finns en stor efterfrågan på kvalificerat kapital för mindre, industriella tillväxtbolag. Engelsberg kommer att förbättra tillväxtmöjligheterna för dessa bolag", säger Sjätte AP-fondens VD Erling Gustafsson. Engelsberg kommer att bygga vidare på den plattform som har skapats av Nordstjernan Ventures, Nordstjernans riskkapitalverksamhet med inriktning på tillväxtbolag. Verkställande direktör blir Mats Kraitsik Kalvik, som har varit VD för Nordstjernan Ventures. Investment Managers blir Hélène Westholm och Martin Zetterström, som tidigare har arbetat på Nordstjernan Ventures i liknande positioner. "Nordstjernan och Sjätte AP-fonden är starka ägare med breda nätverk och en industriell tradition, som vi på Engelsberg kommer att dra nytta av. Det gör oss attraktiva som ägare och partner. Vi söker nu aktivt efter nya investeringar", säger Engelsbergs VD Mats Kraitsik Kalvik. Engelsberg kommer att överta Nordstjernans Ventures tre innehav i Accra Teknik AB, ClimateWell AB och Aptilo Networks AB. Accra har patenterade och unika metoder för att rullforma och härda höghållfasta stålprofiler till fordonsindustrin, medan ClimateWell har utvecklat en kemisk värmeackumulator som har förutsättningar att revolutionera marknaden för kyla och värme. Aptilo Networks utvecklar och säljer mjukvara för att administrera publika och semi-publika WLAN-nät. Mer information finns på www.engelsberg.se . Frågor besvaras av: Tomas Billing, VD Nordstjernan AB, 08-788 50 18 eller 070-666 33 46. Erling Gustafsson, VD Sjätte AP-fonden, 031-741 10 00 eller 0708-74 10 02. Mats Kraitsik Kalvik, VD Engelsberg Industriutveckling AB, 08-788 50 34 eller 0708-36 33 99. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag som skall skapa värdetillväxt genom ett långsiktigt och aktivt ägande i sina företag,. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa en långsiktig god avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom att erbjuda små och medelstora svenska tillväxtbolag tålmodigt riskkapital och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet. Sjätte AP-fonden är inriktat på private equity och har en organisation med fokus på värdeskapande genom aktivt ägande i private equity-fonder. Mer information om Sjätte AP-fonden finns på www.apfond6.se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Engelsberg ska skapa en god värdetillväxt genom att erbjuda svenska tillväxtbolag kapital och ett aktivt ägarengagemang. Bolaget ska satsa på att utveckla industriella bolag med duktiga entreprenörer och ett högt teknikinnehåll i produkter och tjänster. Mer information om Engelsberg finns på www.engelsberg.se ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20140/wkr0001.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar