Nordstjernan ökar i KMT

Nordstjernan ökar i KMT Nordstjernan AB har fram till och med den 15 maj 2000 genom förvärv av 25 900 aktier i Karolin Machine Tool AB ("KMT") ökat sitt innehav till 1 682 200 aktier, motsvarande 33,6% av kapital och röster i KMT. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 00 eller 070-666 33 46. Nordstjernan är ett svenskt investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt för samtliga aktieägare. Investeringarna skall vara långsiktiga och utan fastlagd strategi för framtida avyttring. Nordstjernan tillför kapital, kunskap och kontakter under devisen "långsiktigt ägande med ansikte". Nordstjernan är ett familjeföretag i fjärde generationen. Nordstjernans kapitalmässigt största ägare utgörs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar