Nordstjernan ökar sitt ägande till 27,7 procent i Ramirent

Nordstjernan AB har ökat sin ägarandel från 19,2 procent till 27,7 procent av utestående aktier och röster i det finska börsnoterade bolaget Ramirent Oyj. Per den 26 november 2004 uppgår Nordstjernans innehav i Ramirent till 3 581 135 aktier. Nordstjernan är största aktieägare i Ramirent, som efter samgåendet med Altima AB är ett av Europas tre största maskinuthyrningsföretag. Ramirent omsatte 226 MEUR under de första nio månaderna 2004 och redovisade ett rörelseresultat efter avskrivningar om 19,7 MEUR. För vidare information om Ramirent, se www.ramirent.fi. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46.

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar