Nordstjernan ökar till 33,4 procent i Exel

Nordstjernan ökar till 33,4 procent i Exel Nordstjernan AB har ökat sin andel av aktierna och rösterna från 25,6 procent till 33,4 procent i det finska börsnoterade bolaget Exel Oyj. Per den 9 februari 2001 uppgår Nordstjernans innehav till 1.748.253 aktier. Nordstjernan är största aktieägare i Exel Oyj. "Under 2000 ökade Exels försäljning med hela 40 procent och rörelseresultatet med 35 procent jämfört med 1999. Exels ledning har varit framgångsrik i att utveckla bolaget och vi ser fortsatt positivt på Exels framtida tillväxtmöjligheter.", säger Nordstjernans VD Tomas Billing. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 00 eller 070-666 33 46. Nordstjernan är ett svenskt investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt för samtliga aktieägare. Investeringarna skall vara långsiktiga och utan fastlagd strategi för framtida avyttring. Nordstjernan tillför kapital, kunskap och kontakter under devisen "långsiktigt ägande med ansikte". Nordstjernan är ett familjeföretag i fjärde generationen. Nordstjernans kapitalmässigt största ägare utgörs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00740/bit0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar