Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Karolin Machine Tool

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Karolin Machine Tool Nordstjernan AB har idag utfärdat köpoptioner till ledande befattningshavare i Karolin Machine Tool AB ("KMT") som ger innehavarna rätt att senast den 31 januari 2007 förvärva totalt 190 000 aktier i KMT. Nordstjernan äger idag 1 820 600 aktier i KMT, motsvarande 36,4% av kapital och röster i bolaget. Om köpoptionerna utnyttjas kommer Nordstjernans innehav att uppgå till 1 630 600 aktier, motsvarande 32,6% av kapital och röster i bolaget 1) . Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 00 eller 070-666 33 46. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. Med hänsyn tagen till full utspädning för utestående konvertibler utgivna av KMT uppgår Nordstjernans ägarandel idag till 36,0% och till 32,3% om köpoptionerna utnyttjas. Totalt har KMT gett ut konvertibler om nominellt 6,0 Mkr. Konvertiblerna kan konverteras till aktier till en kurs om 113 kronor per aktie. Konvertering skall ske senast den 30 mars 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar