Nordstjernan Ventures genomför sina första två investeringar

Nordstjernan Ventures genomför sina första två investeringar Nordstjernan Ventures, som ingår i Nordstjernan-koncernen, investerar inledningsvis 12,5 miljoner kronor, med option på ytterligare ca 30 miljoner kronor, i tillväxtbolagen Solsam Sunergy AB och Accra Teknik AB. Solsam Sunergy AB Nordstjernan Ventures och Industrifonden investerar 7,5 miljoner kronor vardera i energiteknikföretaget Solsam Sunergy AB. Bolaget har utvecklat en kemisk värmeackumulator som har förutsättningar att revolutionera marknaden för kyla och värme. Ackumulatorns patenterade konstruktion medför att den kan laddas med gratis värmeenergi, t ex solvärme eller industriell spillvärme, vilken lagras förlustfritt och sedan levereras i form av såväl värme som kyla. Konkurrenskraftiga lösningar på energifrågan efterfrågas över hela världen. Behovet av värme, men framförallt kyla, är mycket stort. Solsam Sunergys ackumulator kan genom sin miljövänliga och kostnadseffektiva teknik bidra till att lösa dagens energiproblem. Det finns många tillämpningsområden för ackumulatorn, men bolaget kommer initialt att fokusera på fastighetsmarknaden. Solsam Sunergy har kontor i Stockholm, och har bedrivit verksamhet sedan 1990. Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Linköpings Universitet, uttrycker sig positivt om tekniken: - Solsam Sunergys teknik är intressant. När den europeiska elmarknaden avregleras kommer den att få stor betydelse i Sverige för att minska elförbrukningen dagtid, men kanske ännu större betydelse i varma länder där behovet av kyla är mycket stort. Nordstjernan Ventures och Industrifonden blir efter den första investeringen om totalt 15 miljoner kronor - bolagets största ägare. Därutöver finns option att investera ytterligare totalt 25 miljoner kronor. Båda investerarna kommer att vara representerade i bolagets styrelse. Accra Teknik AB Nordstjernan Ventures deltar i ett konsortium tillsammans med 3i, Industrifonden och Metallica som sammanlagt säkrar 35 miljoner kronor till Accra Teknik AB. 3i, Industrifonden och Metallica är sedan tidigare ägare i bolaget. - Det känns bra att Nordstjernan Ventures kommer in som ny ägare. Vi hade starka ägare redan tidigare, men med Nordstjernans industriella erfarenhet, långsiktighet och engagemang förstärks ägarkretsen ytterligare, säger Göran Berglund teknisk chef och en av grundarna till Accra. Accra har patenterade och unika metoder för att rullforma och härda höghållfasta profiler till fordonsindustrin. Accra fokuserar på komponenter med höga hållfasthets- och säkerhetskrav såsom stötfångare, dörrkrocksskydd, tak- och golvbalkar m.m. Förenklat innebär Accras teknik att bolaget kan tillverka komponenter med samma vikt som aluminium, men till betydligt lägre kostnad. Bolaget, som har sitt säte i Öjebyn utanför Piteå, bildades 1994. Det har idag 20 anställda och omsatte 20 miljoner kronor 2001. Det stora genombrottet kom under förra hösten. Accra fick då serieleveransorder från såväl Porsche som Volvo Car (till Volvo levererar Accra i samarbete med Finnveden). Accra tecknade också ett värdefullt licensavtal med den amerikanska underleverantören Pullman, som i sin tur ska leverera komponenter baserat på Accras teknologi till Ford i USA. - Intresset för Accras teknologi inom bilindustrin är mycket stort. Det pågår en konstant jakt på vikt och kostnader inom bilindustrin och här passar Accras teknik in perfekt, säger Stig-Göran Larsson VD för Accra Teknik AB. Stig-Göran Larsson har en lång erfarenhet från bilindustrin, bl a som Teknisk direktör på Saab i mer än 10 år. Hans erfarenhet och kontaktnät har bidragit till ett internationellt intresse för Accras teknik från biltillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin världen över. Nordstjernan Ventures Nordstjernan Ventures är ett dotterbolag till investeringsföretaget Nordstjernan AB. Nordstjernan Ventures fokuserar på investeringar i tillväxtföretag med tekniska innovationer inom bl a industriell teknik, energiteknik och IT. - Bolagen vi söker står inför utmaningen att transformeras från utvecklingsbolag till marknadsbolag. Vi är aktiva och ger kvalificerat stöd i denna process där sälj- och marknadsutveckling är högprioriterat. Vi investerar bara i bolag med tydlig kundnytta, stort teknikförsprång, betydande tillväxtpotential och bra ledning. Både Solsam och Accra uppfyller dessa kriterier mer än väl. Vi ser med spänning fram emot att engagera oss i bolagens framtida utveckling, säger Mats Kraitsik Kalvik, VD för Nordstjernan Ventures. Ytterligare upplysningar lämnas av: Mats Kraitsik Kalvik, VD Nordstjernan Ventures, tel 0708-36 33 99 Göran Bolin, VD Solsam Sunergy AB, tel 08-652 30 41 Stig-Göran Larsson, VD Accra Teknik AB, tel 0911-652 42 Mer information finns på: www.ventures.nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar