• news.cision.com/
  • Norse Impact/
  • SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

Report this content

Den 19 maj meddelade SealWacs AB (publ) att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten var att förvärva 100 procent av aktierna i We Care. Nu kan Bolaget meddela att ett slutligt avtal om förvärv har undertecknats. Avtalet som är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma innebär att SealWacs förvärvar samtliga aktier i We Care AS. För att finansiera förvärvet har SealWacs upptagit ett brygglån om 14 MSEK. Bolaget har tecknat avtal med Göteborg Corporate Finance, att agera rådgivare i omnoteringsprocessen och vid genomförandet av en planerad offensiv företrädesemission.

Enligt avtalet ska We Cares aktieägare erhålla 100 053 066 aktier i SealWacs AB samt 10 MSEK i kontant ersättning. Förvärvet av We Care AS är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, som planeras genomföras i slutet av juli 2021. Under förutsättning att transaktionen godkänns av extra bolagsstämma kommer We Cares aktieägare efteråt att kontrollera 47,8 procent av aktierna i SealWacs.

Förslaget till extra bolagsstämma är förutom att godkänna förvärvet av We Care AS, att styrelsesammansättning ändras så att Claes Holmberg, Petter Sørlie och Espen Andersen blir kvar i styrelsen och att de kompletteras med Erik Elnes och Arve Egil från We Care, som ersättare för Morten Hansson och Haakon Toverud Andersen.

Erik Elnes

58 år, Bosatt i Bærum utanför Oslo. Han har mer än 20 års erfarenhet som aktie-/obligationsmäklare i ett antal norska mäklarhus. Sedan 2010 har han arbetat som privat investerare/rådgivare.

Arve Egil

52 år, utbildad civilekonom vid Norges Handelshögskola i Bergen. Han har en bred erfarenhet från telekom- och IT- branschen, såväl nationellt som internationellt. Arve arbetar för närvarande som COO i Shortcut AS, Nordens ledande APP-utvecklare.

We Care AS är Norges snabbast växande företag inom segmentet elektroniska cigaretter. Bolaget har god geografisk täckning med sina tolv butiker från Alta i norr till Halden i söder, under varumärket NorDamp. Företaget innehar ett antal viktiga exklusivavtal. Deras ”business-to- business-verksamhet” växer stadigt. Man innehar även en egen e-juiceserie, som snabbt har tagit allt större marknadsandelar på den norska marknaden. We Care äger dessutom tre separata och lönsamma nätbutiker, Nordamp.no, Friskedrag.no och Elektroniske-sigaretter.no.

  • Under 2020 omsatte We Care 38 miljoner norska kronor och levererade ett resultat om 3,6 miljoner norska kronor.
  • För 2021 är den budgeterade omsättningen på den existerande verksamheten 44 miljoner norska kronor och det beräknade resultatet 8,2 miljoner norska kronor.

Efter första kvartalet har man överträffat budgeten för kvartalet.

Denna information är sådan som SealWacs är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-05 16:46 CET.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgtan 4 411 16 Göteborg

Tel: +46 70 825 45 47 www.sealwacs.se