DNA-tekniken visar: Den genomsnittliga svensken är bara 65 % skandinav

Report this content

35,1% av den genomsnittliga svensken kommer från länder och regioner utanför Skandinavien

Stockholm den 13 mars 2018 - Släktforskningsföretaget Ancestry presenterar nu färsk information om svenskarnas ursprung baserat på verklig DNA-data. Genom att analysera siffrorna från de svenskar som har tagit DNA-testet* framgår att 35,1% av den genomsnittliga svensken kommer från länder och regioner utanför Skandinavien. Av de 35,1 procenten av genomsnittssvensken som inte är av skandinaviskt ursprung, kommer 8,7% från Finland och nordvästra Ryssland, 7,1% kommer från Västeuropa, 6,8% från Storbritannien, 4,3% från Östeuropa och 2,6% från Irland. Utöver det redovisar Ancestry ytterligare 12 regioner som den genomsnittliga svensken kommer ifrån, inklusive Iberiska halvön, Kaukasus och Mellanöstern.

-        Vetenskapen om genetiskt ursprung har utvecklats enormt snabbt med den nya DNA-tekniken och det kommer att förändra våra uppfattningar om raser och släktskap för all framtid, säger Rebecca Palmer, marknadschef på Ancestry. Vår anonymiserade analys av den genomsnittliga svensken visar att svenskar är mer komplexa än många tror. För många av oss bekräftar resultatet de starka kulturella och genetiska band som vi känner till andra länder.

Den genomsnittliga DNA-sammansättningen som rapporteras här kommer från en anonymiserad analys av den genetiska sammansättningen hos en andel av de personer som har tagit AncestryDNA-testet och bor i Sverige. AncestryDNA undersöker en persons DNA genom att analysera 700 000 olika genetiska markörer. Resultatet matchas sedan med Ancestrys DNA-databas, vilken innehåller testresultat från fler än 7 miljoner människor världen över. De som tagit testet matchas med andra människor som tagit samma test och identifierar till vilken grad deras DNA överensstämmer. Resultaten ger information om vilka länder eller regioner de härstammar ifrån och kan spåra en persons ursprung 1000 år tillbaka i tiden.

I kombination med Ancestrys digitala släktforskningsdatabas med över 20 miljarder historiska poster och 80 miljoner familjeträd kan DNA-testet ge ett nytt perspektiv på den värld vi lever i och leda till spännande upptäckter för släktforskare på olika nivåer.

* Baserat på Ancestry DNA-kunder födda i Sverige fram till november 2017

Tabell 1. Ursprung för bosatta i Sverige baserat på DNA-resultat 

Region Procent
Skandinavien 64,9
Finland och nordvästra Ryssland 8,7
Västeuropa 7,1
Storbritannien 6,8
Östeuropa 4,3
Irland 2,6
Europeisk judisk 1,0
Italien och Grekland 0,9
Iberiska halvön 0,9
Kaukasus 0,4
Mellanöstern 0,3
Södra Asien 0,3
Östra Asien 0,2
Nordafrika 0,1
Indian 0,1
Centralasien 0,1
Polynesien 0,1
Andra regioner 1,2

Tabell 2. Ytterligare information om de största regionerna

Region Beskrivning
Skandinavien  Denna grupp återfinns huvudsakligen i: Sverige, Norge och DanmarkHittas även i: Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Baltikum och Finland.
Finland/Nordvästryssland  Denna etniska grupp återfinns huvudsakligen i: Finland och nordvästra RysslandHittas även i: Estland, Lettland, Sverige och Litauen.
Västeuropa  Denna grupp återfinns huvudsakligen i: Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Luxemburg och LiechtensteinHittas även i: England, Danmark, Italien, Slovenien och Tjeckien.
Storbritannien  Denna grupp återfinns huvudsakligen i: England, Skottland och WalesHittas även i: Irland, Frankrike, Tyskland, Danmark, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Österrike och Italien.
Östeuropa  Denna grupp återfinns huvudsakligen i: Polen, Slovakien, Tjeckien, Österrike, Ryssland, Ungern, Slovenien, Rumänien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Litauen, Lettland, Bosnien och Hercegovina samt KroatienHittas även i: Tyskland, Montenegro, Albanien, Kosovo, Makedonien, Estland och Bulgarien.
Irland Denna grupp återfinns huvudsakligen i: Irland, Wales och SkottlandHittas även i: Frankrike och England.

Om Ancestry

Ancestry, världsledande inom familjehistoria och konsumentgenomik, drar nytta av informationen i familjeträd, historiska dokument och DNA för att hjälpa människor att få nya insikter om sig själv och sin familj. Ancestry har mer än 2,6 miljoner betalande abonnenter på sina webbplatser och 7 miljoner personer i AncestryDNA-databasen. Sedan 1996 har över 20 miljarder poster lagts till Ancestrys databaser, och användarna har skapat mer än 80 miljoner familjeträd på Ancestry webbplats och dess anslutna internationella webbplatser. Ancestry erbjuder en serie familjehistoriska produkter och tjänster, inklusive AncestryDNA, Archives, AncestryProGenealogists, Newspapers.com och Fold3. AncestryDNA ägs och drivs av Ancestry.com DNA, LLC, ett dotterbolag till Ancestry.com, LLC.

Presskontakt Ancestry Sverige

Niclas Stang

Northern Link PR

Telefon: 070-7354274
Mail:
niclas@nlpr.se 

Jag har tagit Ancestrys DNA-test och är 45% skandinav, 24% västeuropé, 15% engelsman, 13% finsk/ryss (nordvästra) och resterande är en blandning av andra regioner.

Prenumerera