Årsredovisning 2002

- Koncernen redovisade sitt bästa resultat hittills, 31 mkr före skatt, en ökning med 43 % från föregående år. Nettoomsättningen ökade med 24 % till 636 mkr. - Vinst per aktie ökade med 11 % till 57,5 kr (52). Antalet aktier ökade från 300 000 föregående period till 384 000 aktuell period. - I januari blev NOTE godkänd av Försvarets Materielverk (FMV) som utbildningsenhet för mjuklödning FSD 5115. - I maj anordnades för andra året i rad en konferens kallad Konstruktionsdagarna. Under två dagar hölls seminarier och diskussioner om hur man bäst bör konstruera elektronik för att möjliggöra en effektiv produktion. - I maj öppnades Göteborgskontoret, som skall sköta försäljning och viss tillverkning åt NOTEs kunder i Västsverige. - NOTE avancerade till 4:e plats bland verkstadsföretag på Svenska Dagbladets tillväxtlista som publicerades i juni. - NOTEs styrelse förstärktes genom en extra bolagsstämma i september. Då invaldes Ulf Mikaelsson, tidigare divisionschef i Skandia och Lennart Svensson, tidigare finansdirektör i Holmen. - Den 1 oktober gick NOTE samman med en av södra Sveriges ledande EMSleverantörer, Xperi AB i Lund, med dotterbolag i Litauen. Finansieringen skedde genom nyemission av knappt 22 % NOTE-aktier, vilket godkändes vid en extrastämma den 16 oktober. Stämman valde även in Xperis vd, Kjell-Åke Andersson, i styrelsen för NOTE AB. - Koncernens globala samarbetsallians, ems-ALLIANCETM, har vidareutvecklats under året från att tillgodose kundens krav på marknadsnära produktion till att även omsluta globala konkurrenskraftiga materielavtal samt lösa produktionsfrågor genom teknikutbyte.

.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar