Bokslutskommuniké 2000

• Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) • Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,2 Mkr (1,9) • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 19,67 kr • Från och med den 1 november ingår förvärvet av Trienta Elektronik AB:s Torsbyfabrik

.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar