Bokslutskommuniké 2002

Koncernen positionerad för fortsatt tillväxt • Koncernen redovisar sitt bästa resultat hittills. Resultat efter finansnetto ökade med 43% till 31 MSEK (21,7). Vinst per aktie efter full skatt ökade med 11% till 57,50 SEK (52)*). • Nettoomsättningen ökade med 23,7% till 636 MSEK (514) • Samgående genomfört med en av Sveriges ledande EMS-leverantörer, Xperi, med dotterbolag i Litauen. Integrationskostnaderna tagna under kvartal 4. • Fortsatt positiv utveckling av orderstocken. Tillväxt, såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt, bedöms kunna fortsätta under år 2003 även vid utebliven konjunkturuppgång.

.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar