Delårsrapport januari – september 2002

Bättre närhet till våra kunder · Resultat före skatt ökade med 58% till 27 MSEK (17) · Nettoomsättningen ökade med 19% till 451 MSEK (379) · Resultat per aktie efter full skatt blev 64,7 SEK (40,7) · Den 1 oktober gick en av södra Sveriges ledande EMS-leverantörer, Xperi AB, samman med NOTE. Samgåendet ger NOTE en stark geografisk positionering med en pro forma omsättning på c:a 850 MSEK.

.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar