Delårsrapport januari – september 2002

Report this content

Bättre närhet till våra kunder · Resultat före skatt ökade med 58% till 27 MSEK (17) · Nettoomsättningen ökade med 19% till 451 MSEK (379) · Resultat per aktie efter full skatt blev 64,7 SEK (40,7) · Den 1 oktober gick en av södra Sveriges ledande EMS-leverantörer, Xperi AB, samman med NOTE. Samgåendet ger NOTE en stark geografisk positionering med en pro forma omsättning på c:a 850 MSEK.

.

Prenumerera

Dokument & länkar