Delårsrapport januari – september 2003

Förstärkning av koncernens svenska produktionsanläggningar under ökad lönsamhet · Resultat före skatt ökade med 49 % till 40,2 MSEK (26,9) · Nettoomsättningen ökade med 29 % till 581,8*) MSEK (450,8) · Resultat per aktie efter full skatt blev 75,0 SEK (64,7) · BEVE Electronics produktionsanläggning i Borås övertagen. Produktionsanläggningen i Lund renoverad och återinvigd. Byggnation av ny produktionsanläggning i Torsby påbörjad.

.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar