NOTEs delårsrapport januari - september 2004

NOTEs delårsrapport januari - september 2004 Under perioden januari-september ökade NOTE omsättningen med 42 % till MSEK 826,3 (581,8), och rörelseresultatet med 28 % till MSEK 61,6 (48,0). Resultatet per aktie efter full skatt blev därmed SEK 4,3 (3,5) för niomånadersperioden. "Vi är speciellt nöjda med hur vår Europastrategi inletts, genom etablering i Storbritannien och genom ökad internationalisering vad gäller produktion", säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. "NOTE-koncernens mål att vara en av Europas ledande EMS-leverantörer senast år 2009 står fast. Analys och förberedelser för ytterligare etableringar pågår." Den 1 oktober etablerades NOTE-koncernen i Storbritannien. Efter rapportperiodens utgång har processen att införa materiel- och inköpsfunktioner i Centraleuropa intensifierats, samtidigt som personal med motsvarande funktioner har varslats om uppsägning i Sverige. Läs hela delårsrapporten på www.note.se Ytterligare upplysningar lämnas av: Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70 Gunilla Olsson, Ekonomidirektör NOTE; 0176-799 05 eller 0709-50 80 71 Fakta om NOTE NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.note.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20900/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar