Omsättningen upp 63 procent!

*Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) *Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr *Vid utgången av året hade orderstocken ökat till 316,7 Mkr *Vinst per aktie efter skatt uppgick till 19,67 kr *Från och med 1 november ingår förvärvet av Trienta Elektronik AB:s Torsbyfabrik. Kraftig tillväxt och ökad lönsamhet sammanfattar koncernens bokslutskommuniké. I koncernen ingår: Norrtelje Elektronik AB, Norrtelje EMS Provider i Torsby AB, EuroSupply Nordic AB och EuroSupply Central Europe. Sten Dybeck, koncernchef, är mycket nöjd med utvecklingen under året: "Utvecklingen av Norrtelje Elektronik mot en global koncern fortsätter. Både omsättningsökningen och resultatet visar att kunderna i ökad omfattning uppskattar våra ansträngningar. För den ökade lönsamheten står i första hand dotterbolaget Norrtelje Elektronik, men även övriga bolag börjar bidra." Aktien finns noterad hos Roslagens Sparbank i Norrtälje. Uppgifter finns att hämta på: www.roslagenssparbank.se Senaste angivna köpkurs: 400 kr. Frågor kan ställas till koncernchef Sten Dybeck, tel 0176-793 78

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar