Novada ställer in nyemission.

Novada ställer in nyemission. Novadas styrelse meddelar att man kommer att kalla till en extra bolagsstämma där man kommer föreslå att bolagsstämman ställer in den planerade nyemissionen med företrädesrätt till nuvarande aktieägare. Vårt kontoförande institut har inte möjlighet att genomföra emissionen inom de tidsramar som bolagsstämman tidigare beslutat. Samtliga övriga kontoförande institut är uppbokade av en stor pågående emission. Styrelsen finner det lämpligt att beslut om nyemission fattas i anslutning till bolagets planerade O-listenotering under hösten. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 19 juni enligt separat kallelse. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med IT säkerhet och bredbandskommunikation inom business to business. Novadas 7 helägda dotterbolag: System, Education, Consulting, Control, Teletron, Logical Solutions och PTP Telecom. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn, och Sundsvall. Etablering i Karlskrona pågår. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 133 personer. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar