Senarelagd nyemission i Novada

Senarelagd nyemission i Novada Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i Novada AB beslutades att senarelägga bolagets nyemission om högst 1 800 000 aktier. Ny avstämningsdag blir den 29 maj 2000. Teckningstiden är 6 - 27 juni och handel med teckningsrätter pågår 6 - 20 juni. Nyemissionen innebär, som tidigare, företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt principen N 1:3, dvs tre gamla aktier berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. Emissionskursen är 35 kr per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 63 Mkr. Motivet till emissionen är i första hand att stärka bolagets kapitalbas i syfte att kunna finansiera fortsatt produktutveckling och en effektivare marknadsföring. Den finansiella förstärkningen innebär också större handlingsfrihet för Novadas fortsatta expansion. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner om högst 2 180 000 aktier. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor och kunna utnyttjas vid förvärv av företag eller vid riktade emissioner på kapitalmarknaden. Vid stämman lämnade Leo Gillholm styrelsen. Gillholm, företrädare för AktieTorget, har innehaft uppdraget som styrelsens ordförande under en övergångsperiod. Någon ersättare utsågs ej utan stämman beslöt att minska antalet styrelseledamöter från sju till sex. Övriga ledamöter omvaldes: Lars Frithiof, Niklas Ljungkvist, Stig Norberg, Hans Svedberg, Anders Widesjö och Stefan Wiklund. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Stefan Wiklund till ny styrelseordförande. Wiklund representerar Novadas största aktieägare, Denderagruppen. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB ( publ )omsätter ca 150 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 133 personer. Vidare tillkommer filialkontor i Lund, Kungsbacka, Stockholm och Sundsvall. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00950/bit0002.pdf

Dokument & länkar