Uppskjuten emission i Novada

Uppskjuten emission i Novada Nyemissionen i Novada AB (publ) uppskjuten på grund av börstekniska skäl. Handeln i Novada stoppad tillsvidare. Ytterligare information kommer under onsdagen den 31 maj. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med IT säkerhet och bredbandskommunikation inom business to business. Novadas 7 helägda dotterbolag: System, Education, Consulting, Control, Teletron, Logical Solutions och PTP Telecom. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn, och Sundsvall. Etablering i Karlskrona pågår. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 133 personer. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar