Mentor Online AB förvärvar Fri Köpenskap Förlags AB från NovAx AB och Axfood AB

Mentor Online AB förvärvar Fri Köpenskap Förlags AB från NovAx AB och Axfood AB En överenskommelse har träffats mellan å ena sidan Mentor Online AB och å andra sidan NovAx AB, dotterbolag till Axel Johnson AB, och Axfood AB om att Mentor Online AB förvärvar Fri Köpenskap Förlags AB. Fri Köpenskap Förlags AB utger tidningen Fri Köpenskap. Tidningen Fri Köpenskap är dagligvaruhandelns oberoende affärstidning som sedan 1943 har bevakat branschen. Upplagan enligt TS (Tidningsstatistik) var 15 600 exemplar för år 2000. Tidningen utkommer med 44 nummer per år. Överlåtelsen innebär att Fri Köpenskap Förlags AB kommer in i en förlagsmiljö med andra branschspecialiserade facktidningar, fackböcker, seminarieverksamhet och branschvisa portaler på internet för beslutsfattare. Mentor Online AB är ett holdingbolag med helägda dotterbolag, som är verksamma med utgivning av fackpress, fackböcker samt internetrelaterade tjänster mm för beslutsfattare. Efter ovanstående förvärv kommer Mentor Online AB att sysselsätta c:a 140 medarbetare och omsätta c:a 175 miljoner kronor. Mentor Online AB:s verksamhet på internet omfattar 15 branschvisa portaler. Fackpressverksamheten omfattar ett tjugotal ledande facktidningar. Ytterligare information lämnas av: NovAx AB Mentor Online AB Jan Carl Adelswärd Mikael Heinig Telefon 0708/767168 Telefon 0708/741830 Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co. grundat 1873. Gruppen består av fyra juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Härutöver har Axel Johnson ägarintressen i brittiska Spirent, noterat på Londonbörsen, och i Nordstjernan, som i sin tur är stor ägare bland annat i börsnoterade NCC. Axel Johnson AB inriktar sig på konsumentnära handel och tjänster på den nordiska marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Majoriteten av verksamheten representeras i dagsläget av helägda Åhléns och Servera samt delägandet i börsnoterade Axfood och i Saba Trading. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen över 40 miljarder kronor per år och har drygt 13.000 anställda. Axel Johnson International AB bedriver handel och distribution av industriprodukter, främst i Europa, med en årsomsättning på 4,6 miljarder kronor och 1 200 anställda. Axel Johnson Inc., som har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika arbetar med produkter och tjänster inom områdena Energi, Miljö och Kommunikationsteknik. Omsättningen uppgår till 24 miljarder kronor och antalet anställda till 1 150 personer. AxFast BV äger fastigheter i Sverige med inriktning på handel och distribution. Vid utgången av år 2000 bestod innehavet av ett åttiotal fastigheter med en total yta på 644 000 kvadratmeter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00890/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Novax är ett av Axel Johnson AB helägt riskkapitalbolag. Vi gör investeringar i små och medelstora tillväxtföretag inom tjänstesektorn. Bakom oss står Axel Johnson Gruppens samlade erfarenhet av långsiktig företagsutveckling.

Dokument & länkar