Novotek AB vidtar åtgärder för att stödja likviditet i aktienMalmö den 6 oktober 2003 Novotek AB Göran Andersson

För ytterligare information kontakta: Göran Andersson, VD Novotek AB: telefon 040-6718906, 073-6338906

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för Industriell IT och Automation, som effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datorsystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.

Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Fortum, Ericsson, Korsnäs, Lego, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö telefon 040-6718900 fax 040-947617 info@novotek.se, www.novotek.se

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Prenumerera