Nya PACSystems RX3i Controller


För mer information kontakta: Gustav Cederlund, Teknisk Chef, Novotek Sverige AB, tel: 040-6718914, e-post: gustavc@novotek.se För högupplöst bild kontakta Lina Cristianson, Marknadskoordinator, Novotek Sverige AB, tel: 040-6718918, e-post: linac@novotek.se.
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, som effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datorsystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.
Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Korsnäs, Lego, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Fortum, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.
Novotek Sverige AB, Box 16014, 200 25 Malmö telefon 040-6718900 fax 040-947617 info@novotek.se, www.novotek.se

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Prenumerera