Avstämningsdag för utdelning på preferensaktier

apr 29, 2022 00:00 CET - apr 29, 2022 00:00 CET

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kr/preferensaktie.

Prenumerera