Nuevolution AB (publ) årsredovisning för 2015/16 tillgänglig

Stockholm, 14 september 2016. Nuevolution AB (publ) årsredovisning för 2015/16 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com).


För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.comOm Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den onsdag 14 september 2016 kl. 16.45 (CEST).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com

Dokument & länkar