Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport samt webbsänd telefonkonferens för det andra kvartalet 2018

Stockholm, 15 augusti 2018 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det andra kvartalet 2018 onsdagen den 22 augusti 2018, efter kl. 18.00 CET.

Torsdagen den 23 augusti kl. 14.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

Deltagande LIVE torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 661 9353

DK: +45 3544 5575

UK: +44 20 3008 9803

US: +1 855 8315 944

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com 

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com 

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 3913 0902

E-post: ahg@nuevolution.com 

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.com 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 15 augusti 2018 kl. 18:00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar