LEVERANSGODKÄNNANDE FRÅN ITRI BEKRÄFTAR VÄRLDSLEDANDE TEKNIK

Obducat fick i slutet av förra året sin första order på exponeringssystemet EBR-200 i DIMAS. Systemet har nu godkänts av och levererats till ITRI (Industrial Technology Research Institute) i Taiwan. Systemet skall användas för att utveckla nästa generation optiska minnesmedia med minst 60 GB på en skiva av CD-storlek. Dagens skivor kan maximalt ha 18 GB.

Obducat är först i världen att utnyttja elektronstråleteknik för att rita de extremt små strukturer som krävs för lagring av morgondagens informationsmängder. Detta var en avgörande faktor när ITRI valde leverantör. Den idag använda lasertekniken förmår inte åstadkomma de små strukturer som eftersträvas. ITRI:s personal har på plats i Malmö övervakat sluttesterna inför leveransgodkännandet. Det finns idag inget annat system på marknaden som kan rita så små strukturer på roterande media.

"Vi har i elektronstråletekniken världens finaste "penna". Framgången kan helt tillskrivas utvecklingsteamet i Malmö, som tagit fram ett unikt system för både CD, DVD och nästa generation optiska minnesmedia," säger Markus Nilsson, affärsområdesansvarig. "Vi är först och tänker göra allt för att behålla den positionen, bl a genom fortsatt marknadsföring. Obducat kommer t ex att vara representerat vid konferensen "Optical Data Storage 2000" i Vancouver, Canada, nu i maj, där andra representanter är Sony, Philips och Toshiba m fl."

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, tel 040-36 22 80 eller info@obducat.com

ITRI - www.itri.org.tw - är ett utvecklingsinstitut med 6.000 anställda. Det grundade 1973 för att säkerställa industrins teknikkunnande i Taiwan. ITRI utvärderar tekniklösningar och hjälper industrin att implementera dem i sin produktion. ITRI är medlem i DVD Forum Steering Commitee" tillsammans med bl a IBM, Intel och NEC med syfte att utveckla och marknadsföra DVD.

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera